Курс предназначен для обучения преподавателей работе в среде Moodle.

 

Курс предназначен для обучения преподавателей работе в среде Moodle.