Курс предназначен для обучения преподавателей работе в среде Moodle.